2019-06-17 20:00:00

Dopunski rad

Dopunski rad učenika održat će se u 8 sati:
24.6.2019. (ponedjeljak)
26.6.2019. (srijeda)
27.6.2019. (četvrtak)
28.6.2019. (petak)
1.7.2019. (ponedjeljak)

Prijevoz učenika bit će organiziran po uobičajenom rasporedu.


Osnovna škola "Josip Kozarac" Josipovac