2020-03-09 14:27:13

Poziv na razgovor (intervju) za radno mjesto učitelj/ica engleskog jezika

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom

održat će se za sve kandidate u srijedu  11. ožujka 2020. godine,

od 12,30 sati  (svaki kandidat dobit će individualni termin testiranja),

u OŠ „Josip Kozarac“, Josipovac Punitovački

KLASA:112-01/20-01/02

URBROJ:2121-21-03-20-15

Josipovac Punitovački, 9. ožujka 2020.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja objavljenog dana 20. veljače 2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavod za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči OŠ „Josip Kozarac“, Josipovac Punitovački za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice  engleskog jezika,  na određeno puno radno vrijeme, objavljuje

POZIV NA RAZGOVOR

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom

održat će se za sve kandidate u srijedu  11. ožujka 2020. godine,

od 12,30 sati  (svaki kandidat dobit će individualni termin testiranja),

u OŠ „Josip Kozarac“, Josipovac Punitovački

Na razgovor se pozivaju  slijedeći kandidati koji su zadovoljili na pismenom testiranju :

Redni broj

Šifra kandidata

Termin usmenog dijela testiranja

1.

engleski 1

12,30 sati

2.

4661136780

12,45 sati

  Ako kandidat ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom  natječaja.

    Povjerenstvo na razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.

Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario najmanje 15 bodova od ukupno 30 mogućih bodova.

   Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pismenom testiranju i intervjuu.

                                                                     Predsjednica Povjerenstva:

Adela Janocik, prof.


Osnovna škola "Josip Kozarac" Josipovac