2020-03-14 15:35:28

RASPORED PRIKAZIVANJA NASTAVE NA TV PROGRAMIMA

Nastava za razrednu nastavu će se prikazivati na HRT 3, a za predmetnu nastavu na SPORTSKOJ TELEVIZIJI (SPTV) prema objavljenom rasporedu

Raspored prikazivanja Škole na Trećem HRT 3

razred

termin

razred OŠ

8 – 10 h

razred OŠ

10 – 12.30 h

razred OŠ

13 – 16 h

razred OŠ

16 – 19 h

 

Raspored prikazivanja Sportska televizija (SPTV)

razred

termin

predmeti

razred OŠ

8 – 9.30 h

MAT, HRV, PRI, ENG, NJEM

razred OŠ

9.30. – 10.45. h

POV, MAT, PRI, ENG, NJEM

razred OŠ

10.45 – 11.50 h

MAT, HRV, BIO, GEO

razred OŠ

11.50 – 12.45 h

HRV, MAT, BIO, ENG, NJEM

maturanti

12.45.-14 h

MAT, HRV, GEO, ENG, NJEM

 


Osnovna škola "Josip Kozarac" Josipovac